หวยมาเล เป็นหวยของประเทศมาเลเซียที่ถูกกฎหมายโดยจะออกผลรางวัลทุกวันพุธ เสาร์และอาทิตย์ในทุกสัปดาร์ รวมถึงวันหยุดพิเศษสำคัญต่างๆ

ที่จะมีการแจ้งล่วงหน้า ในเวลา 18.00 นาฬิกา มีรูปแบบการเล่นโดยอาศัยการออกรางวัลจากตัวเลข 4 ตัวและ 3 ตัวแล้วแต่ประเภทของหวยซึ่งมีอตราเงินรางวัลที่แตกต่างกันออกไป

การเล่นหวยมาเล

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            หวยมาเลหรือที่รู้จักกันในชื่อ MAGNUM มีการออกรางวัลทั้ง 23 รางวัลแบ่งเป็นรางวัลที่ 1 ถึงที่ 3 อย่างละ 1 รางวัล รางวัลที่ 4 มี 10 รางวัลและรางวัลที่ 5 มี 10 รางวัล โดยการเรียกชื่อรางวัลจะแบ่งออกดังนี้

  • A1 รางวัลที่ 1 หรือ 1ST PRIZE มีจำนวน 1 รางวัล
  • B1 รางวัลที่ 1 หรือ 2ND PRIZE มีจำนวน 1 รางวัล
  • C1 รางวัลที่ 1 หรือ 3RD PRIZE มีจำนวน 1 รางวัล
  • D1 รางวัลที่ 1 หรือ SPICIAL มีจำนวน 10 รางวัล
  • E1 รางวัลที่ 1 หรือ CONSOLATION มีจำนวน 10 รางวัล

มาทำความรู้กับ หวยมาเล หวยที่ถูกกฎหมายของประเทศมาเลเซีย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

            การเล่นหวยมาเลสามารถเล่นได้เป็น 2 แบบโดยแต่ละแบบจะใช้ตัวเลขในชุดรางวัลของ A1, B1 และ C1 ในการตรวจเลขรางวัลเท่านั้น ตัวเลขของ D1 และ E1 ไม่เกี่ยวข้อง การเล่นทั้ง 2 แบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้แก่

•          แบบแรกออกเป็นการทายผลให้ตรงกับเลข 3 ตัวหน้าของกลุ่มเลขรางวัลที่ 1 ถึงที่ 3 หรือ A1, B1 และ C1 เท่านั้น เรียกว่า “ชุด 4 ตัว”

•          แบบที่ 2 เรียกว่าชุด “N” จะเป็นการใช้เลขชุดแบบ 3 ตัวเพื่อตรวจหาผลรางวัลจากเลขตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ถึงที่ 3 หรือ A1, B1 และ C1 เท่านั้น

            การออกผลรางวัลจะแตกต่างกันออกไปตามชุดที่เลือก และเงินรางวัลก็แตกต่างกันตามตำแหน่งที่ปรากฏเลขที่ถูกรางวัล หวยมาเลอาศัยการออกรางวัลด้วยตัวเลขเพียง 4 ตัวทำให้โอกาสการรับเงินรางวัลเป็นไปได้มากกว่า การเล่นพนัน หวยไทยหลายเท่าตัวเลยทีเดียว

หากท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหวยมาเลสามารถเข้าไปใช้งานได้ คลิก www.ufa877.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *