Arduin ตัวละคร esport rov ตำแหน่ง Fighter

เนื้อเรื่อง esport rov

Arduin เคยเป็นหัวหน้าเผ่ามนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝนโดย Ved

ความกล้าหาญและแน่วแน่ Arduin กลายเป็นบุคคลในอุดมคติของผู้นำในอุดมคติ สุนทรพจน์ของเขาน่าประทับใจและเร่าร้อนจนดึงดูดทหารกบฏรุ่นใหม่ที่กระตือรือร้นให้เข้าร่วมกองทัพของเขา ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์อันสูงส่ง

Arduin ได้รับการฝึกฝนโดย Vedä โดยครั้งหนึ่งเคยถือว่า Thane เป็นคู่แข่งกัน เขาตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับ Thane อย่างมีเกียรติ แต่ท้ายที่สุดก็ชนะใจ Thane

Arduin ตัวละคร esport rov skill preview

Arduin ตัวละคร

passsive (esport rov)

หาก HP ของ Arduin น้อยกว่า 50%  จะถูกให้เข้าสู่โหมด Bloodlust โดยอัตโนมัติทันที ทั้งหมด 8 วินาที ในระหว่างนี้ก็จะสามารถฟื้นฟู HP ได้ 2% ของ HP สูงสุดของเขาเมื่อทักษะหรือการโจมตีปกติของเขาสร้างความเสียหายให้กับศัตรู Bloodlust มีคูลดาวน์ 60 วินาที

skill1(esport rov)

Arduin เหวี่ยงขวานของเขา ยิงพลังงานที่สร้างดาเมจกายภาพ และลด Move Speedในการเคลื่อนที่ของศัตรู เป็นเวลา 2 วินาที หาก Arduin สร้างความเสียหายให้กับฮีโร่ศัตรู เขายังสามารถกระแทกขวานของเขาลงกับพื้นและสร้างดาเมจกายภาพและโยนศัตรูขึ้นไปในอากาศเป็นเวลา 1 วินาที

skill2(esport rov)

Arduin เรียกโล่ซึ่งมี 12% ของ HP สูงสุดของเขา ซึ่งคงอยู่เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อเรียกโล่ Arduin จะสร้างดาเมตเวทแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง ภายใน 8 วินาทีหลังจากเรียกโล่

ultimate(esport rov)

Arduin เหวี่ยงขวานไปข้างหน้าและสร้างดาเมจทางกายภาพและทำให้ศัตรูตัวแรกที่โดนสตันสตันเป็นเวลา 1.5 วินาที จากนั้นจะพุ่งไปที่ตำแหน่งของขวาน สร้างดาเมจทางกายภาพแก่ศัตรูที่อยู่รอบข้าง

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Credit ufabet.com

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0